Serie do przedmiotu: język niemiecki

 

ABCDeutsch 1-3. Nowa edycja

"ABCDeutsch. Nowa edycja" to zmodyfikowana wersja popularnej i niezwykle cenionej serii "ABDeutsch". Dwie części podręcznika z ćwiczeniami zostały zastąpione jednotomowym podręcznikiem i odrębną publikacją - materiałami ćwiczeniowymi. Podręcznik jest zgodny z ustawą o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r. Naukę języka niemieckiego mogą rozpocząć również dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać.

ich und du 1-3. Nowa edycja

"ich und du. Nowa edycja" stanowi zmienioną wersję sześcioletniego kursu "ich und du". Podręcznik został dostosowany do ustawy o systemie oświaty. Główny cel kursu to przygotowanie uczniów do rozumienia i komunikowania się w języku niemieckim. Wiersze, piosenki, zabawy, gry zostały połączone z systematycznym rozwijaniem sprawności językowych. Pacynka miś Theo pomaga nauczycielowi w prezentacji materiału.

ABCDeutsch 1-3

"ABCDeutsch" to popularna i niezwykle ceniona przez nauczycieli seria do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 1-3. Naukę języka niemieckiego mogą rozpocząć dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać (6- i 7-latki). W "ABCDeutsch" zastosowano najważniejsze z opisanych dotychczas metod nauki języka obcego na I etapie edukacyjnym.

ich und du 1-3

"ich un du" to popularna seria dla dzieci rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczniów do rozumienia i komunikowania się w języku niemieckim.