Porta Latina novissima

Porta Latina novissima

Librum apӗri, ut cognoscas, quid alĭi cogitavӗrint. Librum claude, ut ipse cogĭtes.

Podręcznik Porta Latina novissima – pełny kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla szkół ponadpodstawowych. Układ podręcznika daje możliwość wyboru różnego zakresu nauczania (podstawowego i rozszerzonego). Serię można wprowadzić do każdego profilu liceum ogólnokształcącego, jak również na lektoracie uczelni wyższych. Książka składa się z 35 rozdziałów, nazwanych Lectio, które obejmują cały podstawowy materiał gramatyczny oraz bogato ilustrowane teksty dotyczące starożytnej kultury i cywilizacji.

 
Seria Porta Latina novissima zawiera wybór tekstów autorów łacińskich oraz obszerny zbiór przysłów, sentencji i zwrotów z tłumaczeniem i komentarzem. Ułatwiają one poznanie kultury antycznej i lepsze zrozumienie myśli europejskiej oraz poszerzają znajomość języka łacińskiego.
 
Kurs składa się z 2 części: 
I. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej
II. Preparacje, komentarze i ćwiczenia
 
Podręcznik zawiera bogato ilustrowane teksty w języku polskim dotyczące kultury i cywilizacji antycznej. Są to komentarze ułatwiające rozumienie tekstów łacińskich. Na końcu każdego komentarza zaproponowano też literaturę powiązaną tematycznie z omawianą lekcją.
Preparacje uzupełniające podręcznik pomagają w efektywnej nauce języka. Bezpośrednio przy słówkach podane są znane już uczniowi synonimy łacińskie, a przy znaczeniu polskim – łacińskie zapożyczenia funkcjonujące w polszczyźnie. W każdej lekcji zebrano ponadto zapożyczenia z łaciny funkcjonujące w językach angielskim, francuskim i niemieckim, dzięki czemu uczeń łatwiej zrozumie potrzebę nauki języka łacińskiego. W nowej edycji pojawiły się także różnorodne ćwiczenia do każdej jednostki lekcyjnej, które mogą stanowić materiał do ćwiczeń podczas lekcji lub w domu.
 

Korelacja z innymi przedmiotami

W opisie procesu nauczania autorzy podręcznika Porta Latina novissima zwracają uwagę na powiązanie treści z tematami, z jakimi uczeń zetknie się na lekcji języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, religii i innych przedmiotów.
 

Żywa łacina

W rozdziałach Xa, XXa i XXXa zawarte są teksty z łaciny mówionej, tematycznie związane z życiem współczesnym. Mogą one zachęcić ucznia do szukania innych źródeł łaciny jako języka prostej komunikacji, zwłaszcza w sieci internetowej. Do tych trzech lekcji dodano też carmina, czyli pieśni i piosenki wraz z zapisem nutowym.
 
dla_nauczyciela.png
Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online na www.akademiapwn.pl
 
naj_cechy.png
  • bogaty wybór tekstów łacińskich autorów od starożytności po współczesność
  • obszerny zbiór przysłów, sentencji i zwrotów z tłumaczeniem i komentarzem
  • teksty łaciny mówionej tematycznie związane z życiem współczesnym
  • szczegółowe objaśnienia zagadnień gramatycznych
  • listy zapożyczeń z języka łacińskiego w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim.

język łaciński i kultura antyczna, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1, 2, 3, 4
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP