Porta Latina nova. Nowa edycja
Porta Latina nova. Nowa edycja

Porta Latina nova. Nowa edycja

Librum apӗri, ut cognoscas, quid alĭi cogitavӗrint. Librum claude, ut ipse cogĭtes.

Podręcznik Porta Latina nova. Nowa edycja pomyślany jest jako pełny kurs języka łacińskiego, realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat (od 120 do 220 godzin). Układ podręcznika daje możliwość wyboru różnego zakresu czasowego nauczania (podstawowego i rozszerzonego). Serię można wprowadzić do każdego profilu liceum ogólnokształcącego oraz w gimnazjum, jak również na lektoracie uczelni wyższych. Książka składa się z 35 rozdziałów, nazwanych Lectio, które obejmują cały podstawowy materiał gramatyczny oraz bogato ilustrowane teksty dotyczące starożytnej kultury i cywilizacji.
 

Seria Porta Latina nova. Nowa edycja zawiera wybór tekstów autorów łacińskich oraz obszerny zbiór przysłów, sentencji i zwrotów z tłumaczeniem i komentarzem. Ułatwiają one poznanie kultury antycznej i lepsze zrozumienie myśli europejskiej oraz poszerzają znajomość języka łacińskiego.

Nowa edycja została uzupełniona o bogato ilustrowane teksty w języku polskim dotyczące kultury i cywilizacji antycznej. Są to komentarze ułatwiające rozumienie tekstów łacińskich. Na końcu każdego komentarza zaproponowano też literaturę powiązaną tematycznie z omawianą lekcją.

Preparacje uzupełniające podręcznik pomagają w efektywnej nauce języka. Bezpośrednio przy słówkach podane są znane już uczniowi synonimy łacińskie, a przy znaczeniu polskim - łacińskie zapożyczenia funkcjonujące w polszczyźnie. W każdej lekcji zebrano ponadto zapożyczenia z łaciny funkcjonujące w językach angielskim, francuskim i niemieckim, dzięki czemu uczeń łatwiej zrozumie potrzebę nauki języka łacińskiego.

Korelacja z innymi przedmiotami

W opisie procesu nauczania autorzy podręcznika Porta Latina nova zwracają uwagę na powiązanie treści z tematami, z jakimi uczeń zetknie się na lekcji języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, religii i innych przedmiotów.

Żywa łacina

W rozdziałach Xa, XXa i XXXa zawarte są teksty z łaciny mówionej, tematycznie związane z życiem współczesnym. Mogą one zachęcić ucznia do szukania innych źródeł łaciny jako języka prostej komunikacji, zwłaszcza w sieci internetowej. Do tych trzech lekcji dodano też carmina, czyli pieśni i piosenki wraz z zapisem nutowym.

dla_nauczyciela.png

Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online na www.akademiapwn.pl

naj_cechy.png

  • bogaty wybór tekstów łacińskich autorów od starożytności po współczesność
  • obszerny zbiór przysłów, sentencji i zwrotów z tłumaczeniem i komentarzem
  • teksty łaciny mówionej tematycznie związane z życiem współczesnym
  • szczegółowe objaśnienia zagadnień gramatycznych
  • listy zapożyczeń z języka łacińskiego w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim

język łaciński i kultura antyczna, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1, 2, 3
Numer dopuszczenia:  416/2012 
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP