Serie do przedmiotu: język francuski

 

Francofolie express. Nowa edycja

"Francofolie express. Nowa edycja" to zgodny z wymogami zmienionej ustawy MEN kurs przygotowujący do matury z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Seria uwzględnia nowoczesną metodykę nauczania języków (podejście indukcyjne, różnorodne interakcje, testy samooceny, nowoczesne technologie - podręcznik interaktywny czy ćwiczenia aktywizujące na CD-ROM-ach). Kurs porusza tematykę bliską uczniom, a także przybliża...