Exploits 1

Podręcznik do nauki języka francuskiego dla liceum i technikum

Régine Boutégège, A. Bellò, C. Poirey i i autorka polskiej adaptacji: Magdalena Supryn-Klepcarz
1, szkoły ponadpodstawowe
976/1/2019
9788326230332
A4
114
Exploits

Podręcznik Exploits 1 został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową. Umożliwia pracę w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka francuskiego na bazie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (podstawa programowa III.2.0 i III.2) – także w grupach o zróżnicowanym poziomie. 
Pierwszy tom kursu Exploits zapewnia optymalne dostosowanie do obu wariantów podstawy programowej. Zawiera specjalne treści dla uczniów początkujących:
 
 • Unité 0 – rozdział 0 
 • Départ – starter na początku każdego rozdziału
Rozdział zerowy (Unité 0) to wprowadzenie uczniów w świat języka francuskiego – przygotowany z myślą o uczniach początkujących, realizujących wariant podstawy programowej III.2.0. Dla uczniów kontynuujących naukę języka francuskiego po klasie 8 (podstawa programowa III.2) rozdział ten może służyć jako powtórzenie i szybkie przypomnienie podstawowych zagadnień. 
Sekcja Départ to 2 strony na początku każdego rozdziału. Jest to rozgrzewka językowa, która zachęca do mówienia, wprowadza w tematykę oraz przygotowuje do pracy z zasadniczą częścią rozdziału.
Natomiast uczniowie kontynuujący naukę znajdą materiały i zadania oznaczone piktogramem z plusem (+) – są to zadania o podwyższonym stopniu trudności.
 
Największe atuty podręcznika
 
- Przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego dzięki autentycznym tekstom i w kontekście ciekawym dla młodzieży, np. komunikacja smsowa, forum internetowe, e-mail.  
- Wprowadza gramatykę w przystępny sposób i zawiera dodatkowe objaśnienia zagadnień gramatycznych i fonetycznych sprawiających trudności polskim uczniom.
- Zawiera bogaty wybór metod i form pracy:
 
 • podejście zadaniowe (TBLT),
 • metoda odwróconej klasy (classe inversée),
 • metoda projektu,
 • metoda audiowizualna.
Materiały do metody odwróconej klasy to filmy realioznawcze oraz ćwiczenia, które znajdują się w zeszycie ćwiczeń. Do pierwszego tomu są dostępne 4 filmy kulturoznawcze na temat francuskich miast Lyon, Lille, Bourges, Paris – Rive droite oraz karty pracy w zeszycie ćwiczeń.
 
Kompleksowa praca nad wszystkimi elementami komunikacji
 
 • Exploits kładzie duży nacisk na rozwój sprawności mówienia.
 • Liczne dialogi i scenki sytuacyjne pomagają uczniom utrwalić nowe słownictwo w atrakcyjny i naturalny sposób.
 • Podręcznik konsekwentnie rozwija umiejętność mediacji językowej.
 • Przybliża uczniom obyczaje i kulturę Francji i umożliwia rozwój kompetencji interkulturowej.  
 
Podręcznik Exploits 1 składa się z:
 
 • rozdziału 0 przeznaczonego dla uczniów poczatkujących 
 • czterech rozdziałów o stałej budowie
 • dwóch testów semestralnych do autoewaluacji
 • transkrypcji
 • słowniczka francusko-polskiego
 • indeksu haseł gramatycznych.
 
Stałe sekcje i rubryki w każdym rozdziale:
 
Communication et lexique – gotowe wyrażenia, zwroty, słownictwo oraz ćwiczenia leksykalne – do konkretnych sytuacji komunikacyjnych wprowadzonych w danym rozdziale.
Grammaire –  wwyjaśnienia gramatyczne, przykłady i cała gama ćwiczeń automatyzujących – porządkuje wiedzę gramatyczną i podkreśla zagadnienia, które sprawiają trudności polskim uczniom.
Culture – praktycznie i ciekawe dla uczniów ćwiczenia z zakresu realioznawstwa – wprowadzają w życie codzienne, kulturę i historię Francji.
Tâche authentique – scenariusz projektu edukacyjnego rozpisany krok po kroku – rozwija kluczowe kompetencje XXI wieku poprzez metodę podejścia zadaniowego (TBLT).
Mes compétences – uświadamia uczniom nabywane kompetencje i rozwija strategie uczenia się.
Le saviez-vous ? – przekazuje uczniom ciekawostki językowe i kulturowe w języku polskim.
Phonetique – kształtuje poprawną wymowę ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które sprawiają trudności polskim uczniom.
Mot à mot – wyjaśnia trudniejsze słowa potrzebne do zrozumienia tekstów w formie minisłowniczka.
 
Zobacz przykładowe materiały do 1. rozdziału podręcznika:
 

oraz spisy treści kolejnych części podręcznika,
a także Program nauczania języka francuskiego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum
i Recenzję do programu nauczania języka francuskiego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu pt. 
„Exploits” – nowy kurs nauki języka francuskiego
dla liceum i technikum:

  Rozporządzenie z 27.08.2012  Rozporządzenie z 30.01.2018
Rzeczoznawcy
dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
mgr Janina Zielińska
prof. dr hab. Marek Ruszkowski
dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
mgr Janina Zielińska
prof. dr hab. Marek Ruszkowski
Poziom ESOKJ A1 A1
Typ szkoły ponadgimnazjalna ponadpodstawowa
Etap edukacyjny IV III
Poziom zaawansowania
określony w podstawie programowej
IV.0 III.2, III.2.0
Zakres kształcenia podstawowy podstawowy
Numer ewidencyjny w wykazie 977/1/2019 976/1/2019
Rok dopuszczenia 2019 2019