Francofolie express 1. Nowa edycja. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z CD audio

Magdalena Supryn-Klepcarz, Régine Boutégege
1, szkoły ponadgimnazjalne
Stara Podstawa Programowa: 382/1/2011/2015
Nowa Podstawa Programowa: 1012/1/2019
9788326224522
A4
128
Francofolie express. Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "Francofolie express 1. Nowa edycja" zawiera 6 zasadniczych rozdziałów (unités) poprzedzonych unité 0 - rozdziałem wprowadzającym uczniów w naukę języka francuskiego oraz kulturę francuską. Każda unité złożona jest z:
• 4 stations (1 stacja = 2 lekcje = 2 strony)
• Station : grammaire (2 lub 3 strony)
• Station : civilisation (2 lub 3 strony)
• Terminus : BAC (2 strony przygotowujące do matury ustnej i pisemnej)
W podręczniku zamiesczone są 2 sekcje powtórzeniowe do samooceny (bilans), tablice z odmianami czasowników nieregularnych (conjugaisons), słownik francusko-polski ze słownictwem z podręcznika i zeszytu ćwiczeń (dictionnaire express) oraz mapa Francji.
Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.

Zapoznaj się z publikacją

Rozdział I Przykładowe nagrania

  Rozporządzenie z 27.08.2012  Rozporządzenie z 30.01.2018
Rzeczoznawcy prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
mgr Adam Wiciński
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
dr hab. Jarosław Pacuła
Poziom ESOKJ A1/A2 A1
Typ szkoły ponadgimnazjalna ponadpodstawowa
Etap edukacyjny IV III
Poziom zaawansowania
określony w podstawie programowej
IV.0, IV.1 III.2, III.2.0
Zakres kształcenia podstawowy podstawowy
Numer ewidencyjny w wykazie 382/1/20011/2015 1012/1/2019
Rok dopuszczenia 2015 2019