Francofolie express

Francofolie express

Francofolie express - en route vers le français !

Francofolie express  to kurs dla uczniów rozpoczynających lub kontynuujących (tzw. „fałszywych debiutantów”) naukę języka francuskiego w liceum i technikum. Seria gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. 

Kurs Francofolie express  uwzględnia założenia nowoczesnej metodyki nauczania języków obcych, takie jak: indukcyjny sposób wprowadzania gramatyki, nauczanie oparte na interakcji oraz usamodzielnianie ucznia w procesie kształcenia.
Materiał kursu przygotowuje do matury z języka francuskiego na poziomie podstawowym zgodnie z obowiązującymi standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego.
 
Podręcznik zapewnia:
 
  • harmonijne rozwijanie sprawności językowych w zakresie recepcji (czytania, słuchania) oraz produkcji (mówienia, pisania), 
  • spiralne narastanie materiału leksykalno-gramatycznego (poszczególne zagadnienia omawiane są stopniowo i przywoływane w kolejnych lekcjach w celu utrwalenia) 
  • systematyczną naukę wymowy i ortografii.

Kurs może być oficjalnie używany w liceach i technikach jako realizujący dwie podstawy programowe. Zarówno klasy pierwsze po gimnazjum, jak i te po 8-klasowej szkole mogą korzystać z tego podręcznika.

Numery dopuszczenia MEN 
Nowa podstawa programowa 1012/1/2019
Stara podstawa programowa 382/1/2011/2015
 
dla_nauczyciela.png
 
Poradnik dla nauczyciela oraz dodatkowe materiały dydaktyczne dostępne w wersji online w Akademii PWN.
 
dla_ucznia.png
Nagrania (mp3) do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń dostępne bezpłatnie na stronie Wydawnictwa w Strefie ucznia.
 
naj_cechy.png
  • nauczanie oparte na interakcji
  • usamodzielnianie ucznia w procesie kształcenia (testy samooceny)
  • wykorzystanie najnowszych technologii dzięki materiałom cyfrowym zawartym w podręczniku interaktywnym
  • zastosowanie podejścia interkulturowego w poznawaniu aspektów kulturowych i społecznych
  • tematyka bliska młodzieży, zachęcająca do poznawania problemów współczesnego świata
  • aktywizujące i motywujące ćwiczenia na CD-ROM-ach La France (zeszyt ćwiczeń Francofolie express 2) oraz Le monde (zeszyt ćwiczeń Francofolie express 3) przybliżające uczniom rzeczywistość Francji i krajów francuskojęzycznych
 

język francuski, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  Stara Podstawa Programowa: 382/1/2011/2015
Nowa Podstawa Programowa: 1012/1/2019 
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP