Exploits

Exploits

Exploits to nowy kurs nauki języka francuskiego przeznaczony dla uczniów liceum i technikum, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego lub ją kontynuują po klasach siódmej i ósmej szkoły podstawowej. Kurs umożliwia realizację 2 wariantów NPP (III.2.0 i III.2). Materiał i metody pracy są dostosowane do potrzeb i zainteresowań współczesnej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sprawiających najwięcej trudności polskim uczniom.

 

Co wyróżnia Exploits?
 

 • Exploits umożliwia efektywną pracę z uczniami początkującymi (wariant III.2.0 podstawy programowej) oraz kontynuującymi naukę po klasach 7-8 szkoły podstawowej (wariant III.2).
 • Atrakcyjny, fabularny charakter podręcznika motywuje uczniów i zapewnia interesujące lekcje:
  • stali bohaterowie kursu, francuscy rówieśnicy uczniów: Jules, Shania, Camille i Louis towarzyszą uczniom w nauce języka – występują w filmach, dialogach i na zdjęciach (fotostory),
  • 23 filmy wideo do kursu, w tym także filmy kulturoznawcze.
 • Wykorzystuje nowoczesne metody pracy: metodę projektu i metodę odwróconej klasy w nauczaniu języka francuskiego.
 • Multisensoryczne podejście i nowoczesne metody pracy rozwijają kluczowe kompetencje XXI wieku: 4K (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację, kooperację).
 
Kurs jest przewidziany na cztery lata nauki w liceum i pięć lat nauki w technikum. Każdy tom kursu obejmuje materiał do realizacji w czasie 60 jednostek lekcyjnych w jednym roku nauki.
 
dla_nauczyciela.png
 
Przewodnik nauczyciela Exploits: kolorowy, drukowany z płytą CD i DVD:
 
 • podręcznik ucznia wraz z kluczem na marginesie
 • rozwiązania do zadań z zeszytu ćwiczeń
 • płyta audio z nagraniami do podręcznika 
 • płyta DVD z filmami oraz materiałami do edycji (rozkład materiału, plan wynikowy, testy, kartkówki, PZO)
Bogata obudowa multimedialna:
 
 • 23 filmy wideo do kursu, w tym także filmy kulturoznawcze
 • podręcznik multimedialny z ćwiczeniami interaktywnymi (Multibook)
 
Wielka Księga Testów na Akademii PWN >
Zbiór testów do każdego rozdziału obejmuje:
 
 • Test express (dla dwóch grup) – test w formie testu wyboru (QSM).
 • Test principal (dla jednej grupy) – zadania pogrupowane w rubryki COMMUNICATION ET LEXIQUE i GRAMMAIRE. 
 • Test principal + (dla dwóch grup) – test o podniesionym stopniu trudności w stosunku, zadania pogrupowane w rubryki COMMUNICATION ET LEXIQUE i GRAMMAIRE. 
 • Test compétences (dla jednej grupy) – zadania pogrupowane w rubryki: COMPRÉHENSION DE l’ORAL, COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT, PRODUCTION ORALE i PRODUCTION ÉCRITE.
 • Test à l’écrit (dla dwóch grup) – zadania pogrupowane w rubryki: COMPRÉHENSION i PRODUCTION.
 • Test civilisation (dla jednej grupy) – zadania pogrupowane w rubryki: COMPRÉHENSION DES ÉCRITS i COMPRÉHENSION DE l’ORAL.
 • Dodatkowe testy do egzaminów DELF.
 
Dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczyciela dostępne online na Akademii PWN >
 
 • nagrania w formacie mp3
 • rozkład materiału z odnośnikami do NPP i tematami lekcji w języku polskim i francuskim
 • plan wynikowy
 • PZO – przedmiotowe zasady oceniania
 • rozkłady materiału do dzienników elektronicznych Librus i Vulkan (opublikowane także w tych dziennikach) 
 • karta monitorowania podstawy programowej
 • miniscenariusze lekcji z rozwiązaniami zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • transkrypcja nagrań do podręcznika

język francuski, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  976/1/2019 
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język francuski, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język francuski, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP