Francofolie express. Nowa edycja
Francofolie express. Nowa edycja
Francofolie express. Nowa edycja

Francofolie express. Nowa edycja

Francofolie express - en route vers le français !

Francofolie express. Nowa edycja to zgodny z wymogami zmienionej ustawy MEN kurs dla uczniów rozpoczynających lub kontynuujących (tzw. „fałszywych debiutantów”) naukę języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs realizuje podstawę programową IV.0 i IV.1 (w zakresie podstawowym) oraz uwzględnia wymagania zbliżone do poziomu B1.
 

Kurs Francofolie express. Nowa edycja uwzględnia założenia nowoczesnej metodyki nauczania języków obcych, takie jak: nauczanie gramatyki przez podejście indukcyjne, nauczanie oparte na interakcji oraz usamodzielnianie ucznia w procesie kształcenia.

Materiał kursu przygotowuje do matury z języka francuskiego na poziomie podstawowym zgodnie z obowiązującymi standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego.

Podręcznik zapewnia harmonijne rozwijanie sprawności językowych w zakresie recepcji (czytania, słuchania) oraz produkcji (mówienia, pisania), spiralne narastanie materiału leksykalno-gramatycznego (poszczególne zagadnienia omawiane są stopniowo i przywoływane w kolejnych lekcjach w celu utrwalenia) oraz systematyczną naukę wymowy i ortografii.

dla_nauczyciela.png

Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online na www.akademiapwn.pl

dla_ucznia.png
 
Nagrania (mp3) do do zadań z zeszytu ćwiczeń dostępne bezpłatnie na stronie Wydawnictwa w Strefie ucznia.
 

naj_cechy.png

  • nauczanie oparte na interakcji
  • usamodzielnianie ucznia w procesie kształcenia (testy samooceny)
  • wykorzystanie najnowszych technologii dzięki materiałom cyfrowym zawartym w podręczniku interaktywnym
  • zastosowanie podejścia interkulturowego w poznawaniu aspektów kulturowych i społecznych
  • tematyka bliska młodzieży, zachęcająca do poznawania problemów współczesnego świata
  • aktywizujące i motywujące ćwiczenia na CD-ROM-ach La France (zeszyt ćwiczeń Francofolie express 2) oraz Le monde (zeszyt ćwiczeń Francofolie express 3) przybliżające uczniom rzeczywistość Francji i krajów francuskojęzycznych

"Francofolie express. Nowa edycja" w księgarni internetowej PWN

język francuski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  Stara Podstawa Programowa: 382/1/2011/2015
Nowa Podstawa Programowa: 1012/1/2019 
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
język francuski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
   
Prezentacja Spis treści E-SKLEP