Serie do przedmiotu: język francuski

 

Francofolie express. Nowa edycja

"Francofolie express. Nowa edycja" to zgodny z wymogami zmienionej ustawy MEN kurs przygotowujący do matury z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Seria uwzględnia nowoczesną metodykę nauczania języków (podejście indukcyjne, różnorodne interakcje, testy samooceny, nowoczesne technologie - podręcznik interaktywny czy ćwiczenia aktywizujące na CD-ROM-ach). Kurs porusza tematykę bliską uczniom, a także przybliża...

Francofolie express (NPP)

"Francofolie express" to trzystopniowa seria do nauki języka francuskiego, umożliwiająca realizację podstawy programowej w wariancie IV.0 i IV.1. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącego oraz technikum) rozpoczynających naukę języka francuskiego w wymiarze 2 lub 3 (i więcej) godzin tygodniowo. Seria została przygotowana zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia...

Déjà-vu

"Déjà-vu" to popularna seria do nauki języka francuskiego, umożliwiająca realizację podstawy programowej IV.0 i zaleceń "Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego". Przeznaczona jest na trzy lata nauki.

Publikacje uzupełniające

 

Publikacje uzupełniające - język francuski w szkole ponadgimnazjalnej

Publikacje uzupełniające PWN stanowią nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, a także konkursów lub olimpiad językowych.