Citizen Z. Reforma 2017

Workbook klasa 7

7, szkoła podstawowa kl. 7-8
9788326229589
A4
72
Citizen Z. Reforma 2017

"Citizen Z. Workbook. Materiały ćwiczeniowe" to publikacja skorelowana z podręcznikiem.

Zalety materiałów ćwiczeniowych do serii "Citizen Z" klasa 7 to:
• Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne ściśle skorelowane z materiałem w podręczniku.
• Sekcje Consolidation, które koncentrują się na rozwijaniu sprawności językowych na bazie wprowadzonego w rozdziale słownictwa i struktur gramatycznych.
• Sekcje GET IT right!, które wyjaśniają po polsku reguły gramatyczne języka angielskiego, obrazując też najczęściej popełniane przez uczniów błędy.
• Sekcje WORLDLIST, które grupują kluczowe słownictwo oraz wyrażenia z danego rozdziału.
• Sekcja Pronunciation, która zawiera ćwiczenia koncentrujące się na fonetyce języka angielskiego.