Quick minds. Reforma 2017

Activity Book klasa 1

1, szkoła podstawowa kl. 1-3
9788326229565
A4
88
Quick Minds. Reforma 2017

"Quick Minds 1. Activity Book. Materiały ćwiczeniowe" to publikacja ściśle skorelowana z podręcznikiem. Każda strona z materiałów ćwiczeniowych odpowiada stronie z podręcznika.

Zalety materiałów ćwiczeniowych "Quick Minds 1" to:
- sekcje Values, które koncentrują się na propagowaniu właściwych zachowań społecznych,
- sekcje Phonics, które koncentrują się na fonetyce języka angielskiego,
- sekcje Skills, które rozwijają sprawności językowe, a w szczególności umiejętność rozumienia ze słuchu,
- sekcje Do that! , które zawierają elementy podejścia Total Physical Response,
- sekcje Think, które rozwijają umiejętność interpretacji materiału graficznego oraz wyciągania wniosków,
- sekcje Learn and think, które zawierają elementy nauczania międzyprzemiotowego,
- sekcje powtórkowe Review and culture oraz Get it right! ,
- słowniczek obrazkowy z elementami samooceny.