Serie do przedmiotu: język angielski

 

New Bingo! Plus. Reforma 2017

"New Bingo! Plus. Reforma 2017" to kurs języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową, obowiązującą od września 2017 roku. Seria uwzględnia zainteresowania dzieci w wieku od 7 do 10 lat i dostosowana jest do ich możliwości poznawczych.

New Bingo! Plus. Nowa edycja

"New Bingo! Plus. Nowa edycja" to kurs dostosowany do zmienionej ustawy o systemie oświaty, przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Z dwóch części podręcznika został wydzielony podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Autorka kursu zastosowała aktywne metody nauczania, bazujące na naturalnej dla dzieci w tym wieku chęci do uczestniczenia w grach i zabawach.

Hello

"Hello!" to czteropoziomowy kurs dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Podział na 4 części umożliwia rozpoczęcie nauki zarówno z dziećmi 6-, jak i 7-letnimi, oraz w grupach mieszanych wiekowo.