Materiały ćwiczeniowe do podręcznika Nasz elementarz. Kl. 1. Cz. 1
Teczka
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Część 3
Zeszyt ćwiczeń. Zakres rozszerzony. Część 3
Teczka. Wydanie rozszerzone
Arkusze egzaminacyjne. Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony
Nowa matura. Część pisemna. Poziom podstawowy
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Biuro Obsługi Klienta 801 30 40 50
My i historia (NPP)
My i historia (NPP)

My i historia (NPP)

I Twój uczeń polubi historię!

W powstaniu My i historia czynnie uczestniczyli nauczyciele, dlatego seria uwzględnia nowe kierunki w edukacji historycznej.

Kluczową zaletą publikacji jest uporządkowana treść: każda jednostka lekcyjna umieszczona została na dwóch sąsiadujących stronach podręcznika (rozkładówkach). Identyczny układ zastosowano w zeszycie ćwiczeń. 
 
Serię wzbogacono o podręczniki interaktywne (multibooki), które pogłębiają materiał z podręcznika, prezentują dodatkowe treści w sposób ciekawy i angażujący uczniów. 
 
Atuty serii: 
 
 • Przejrzysty i uporządkowany układ - każdy temat mieści się na dwóch stronach wygodnego formatu A4, co pomaga skupić uwagę uczniów i ułatwia zapamiętywanie;
 • Atrakcyjne podręczniki interaktywne z filmami, zadaniami oraz tekstami źródłowymi, czytanymi przez popularnego lektora;
 • Mapy, ilustracje, teksty źródłowe do każdego tematu;
 • Taśma chronologiczna jako stały element lekcji historycznych;
 • Moduł Zapamiętaj! oraz zestaw zadań po każdej jednostce lekcyjnej;
 • Sprawdzian powtórzeniowy kończący każdy rozdział;
 • Słownik najważniejszych pojęć na końcu podręcznika;
 • Kompletna i uporządkowana obudowa metodyczna skraca czas na przygotowanie zajęć oraz gwarantuje spełnienie wymagań nadzoru pedagogicznego.
dla ucznia dla nauczyciela
 • podręcznik
 • zeszyt ćwiczeń

 • pełna obudowa metodyczna
 • podręczniki interaktywne
 • plansze edukacyjne
 • płyty CD
 • historyczne zabawy interaktywne

historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
Numer dopuszczenia:  369/1/2011 
Opis produktu Spis treści Prezentacja
historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
   
Opis produktu Spis treści Prezentacja
historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja
historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja