My i historia (NPP)
My i historia (NPP)

My i historia (NPP)

I Twój uczeń polubi historię!

W powstaniu My i historia czynnie uczestniczyli nauczyciele, dlatego seria uwzględnia nowe kierunki w edukacji historycznej.

Kluczową zaletą publikacji jest uporządkowana treść: każda jednostka lekcyjna umieszczona została na dwóch sąsiadujących stronach podręcznika (rozkładówkach). Identyczny układ zastosowano w zeszycie ćwiczeń. 
 
Serię wzbogacono o podręczniki interaktywne (multibooki), które pogłębiają materiał z podręcznika, prezentują dodatkowe treści w sposób ciekawy i angażujący uczniów. 
 
Atuty serii: 
 
 • Przejrzysty i uporządkowany układ - każdy temat mieści się na dwóch stronach wygodnego formatu A4, co pomaga skupić uwagę uczniów i ułatwia zapamiętywanie;
 • Atrakcyjne podręczniki interaktywne z filmami, zadaniami oraz tekstami źródłowymi, czytanymi przez popularnego lektora;
 • Mapy, ilustracje, teksty źródłowe do każdego tematu;
 • Taśma chronologiczna jako stały element lekcji historycznych;
 • Moduł Zapamiętaj! oraz zestaw zadań po każdej jednostce lekcyjnej;
 • Sprawdzian powtórzeniowy kończący każdy rozdział;
 • Słownik najważniejszych pojęć na końcu podręcznika;
 • Kompletna i uporządkowana obudowa metodyczna skraca czas na przygotowanie zajęć oraz gwarantuje spełnienie wymagań nadzoru pedagogicznego.
dla ucznia dla nauczyciela
 • podręcznik
 • zeszyt ćwiczeń

 • pełna obudowa metodyczna
 • podręczniki interaktywne
 • plansze edukacyjne
 • płyty CD
 • historyczne zabawy interaktywne

historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
Numer dopuszczenia:  369/1/2011 
Opis produktu Spis treści Prezentacja
historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
   
Opis produktu Spis treści Prezentacja
historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja
historia i społeczeństwo, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 4
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja