Teczka
Teczka. Wydanie rozszerzone
Język angielski dla szkoły podstawowej
Arkusze egzaminacyjne. Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Część 3
Nowa matura. Część pisemna. Poziom podstawowy
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Biuro Obsługi Klienta 801 30 40 50

Historia. Wiek XX. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy

Dariusz Stola
1, szkoły ponadgimnazjalne
486/2012
9788326212758
A4
256
Historia. Wiek XX (NPP)

Historia. Wiek XX. Zakres podstawowy ma układ chronologiczno-problemowy.
Zawiera:
• liczne ilustracje oraz materiały infograficzne (mapy, wykresy, schematy, tabele z danymi statystycznymi);
• kalendaria zestawiające najważniejsze wydarzenia z historii powszechnej i historii Polski - na końcu każdej części;
• ćwiczenia i pytania sprawdzające wiedzę, zamieszczone na końcu każdego tematu;
• ćwiczenia źródłowe wraz z pytaniami;
• wskazówki bibliograficzne na końcu każdej części podręcznika;
• trudniejsze słowa i pojęcia wytłumaczone przy tekście i zebrane w słowniku na końcu podręcznika.
Podręcznik Historia. Wiek XX został przygotowany w nowoczesnej, atrakcyjnej i przyjaznej dla ucznia formie.