Historia. Wiek XX. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy

Dariusz Stola
1, szkoły ponadgimnazjalne
486/2012
9788326212758
Historia. Wiek XX (NPP)

Historia. Wiek XX. Zakres podstawowy ma układ chronologiczno-problemowy.
Zawiera:
• liczne ilustracje oraz materiały infograficzne (mapy, wykresy, schematy, tabele z danymi statystycznymi);
• kalendaria zestawiające najważniejsze wydarzenia z historii powszechnej i historii Polski - na końcu każdej części;
• ćwiczenia i pytania sprawdzające wiedzę, zamieszczone na końcu każdego tematu;
• ćwiczenia źródłowe wraz z pytaniami;
• wskazówki bibliograficzne na końcu każdej części podręcznika;
• trudniejsze słowa i pojęcia wytłumaczone przy tekście i zebrane w słowniku na końcu podręcznika.
Podręcznik Historia. Wiek XX został przygotowany w nowoczesnej, atrakcyjnej i przyjaznej dla ucznia formie.