Bezpłatna konferencja dla nauczycieli języka rosyjskiego

język rosyjski
Warszawa
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, ul. Belwederska 25, 00-761 Warszawa
26 październik 2019, 08:30 - 18:00

ZAPISY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE 
ze względu na ograniczoną ilość miejsc

 
PWN Wydawnictwo Szkolne,
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego,
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie 
oraz Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie
 
zapraszają nauczycieli języka rosyjskiego na
 
konferencję metodyczną w Warszawie
 
w sobotę, 26 października 2019 r.
w siedzibie Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury, ul. Belwederska 25.
 
Czeka na Was solidna porcja praktycznej wiedzy oraz wiele atrakcji!
 

 
Temat: 

Nowoczesne metody nauczania języka rosyjskiego 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 
W programie: 
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
9.00 – 9.45 Профессиональные компетенции современного преподавателя РКИ – к.ф.н., доцент Татаринова Н.В. (ГосИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва)
9.45 – 11.00 Коммуникативная компетенция: приёмы формирования и совершенствования (игровые технологии) – д.ф.н. профессор Лешутина И.А. (ГосИРЯ им. А.С. Пушкина, Москва) 
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.15 Atrakcyjne lekcje języka rosyjskiego z wykorzystaniem Internetu. Nowe podejście do ucznia i jego osiągnięć – Barbara Chlebda, autor podręcznika „Всё просто”  
12.15 – 14.00 Spotkanie nauczycieli z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Federacji Rosyjskiej w Polsce
14.15 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 15.45 Театральные приёмы для развития диалогической речи на уроках РКИ – Розалина Димитрова (Варна, Болгария)
15.45  16.00  Возможности повышения квалификации и обучения русскому как иностранному в Балтийском федеральном университете имени И. Канта – Вертинская Ольга Михайловна, к. филологических наук, доцент, БФУ имени И. Канта, Калининград 
16.00 – 16.30 Техники ландшафтной арт-терапии в обучении РКИ – Людмила Шипелевич (Uniwersytet Warszawski)
16.45 – 17.00 Wręczenie certyfikatów
17.00 – 18.00 Wieczór autorski rosyjskiego pisarza Андрея Ковалёва „Смех сквозь слёзы”
 
 

Uczestnicy konferencji otrzymają:
 
  • zestaw materiałów konferencyjnych: teczka, notes, długopis,
  • plakat „Komunikacja na lekcjach języka rosyjskiego”,
  • dwustronny plakat realioznawczy Rosja/Moskwa,
  • zakładkę magnetyczną,
  • certyfikat uczestnictwa.

Informujemy, że liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy przyjmujemy do 20.10.2019 r.