Bezpłatne webinarium dla nauczycieli kształcenia specjalnego

kształcenie specjalne
Online
Link do transmisji zostanie przesłany mailowo 23.10.2019 r.
24 październik 2019, 18:30 - 19:30

Zapraszamy nauczycieli kształcenia specjalnego na bezpłatne webinarium
na temat:

Jak pomóc uczniom z trudnościami w werbalnym komunikowaniu się?

24 października 2019 r., godz. 18:30-19:30

Podczas webinarium uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami:

  1. Różne systemy komunikacji pozawerbalnej.
  2. Użytkownicy komunikacji AAC.
  3. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane do porozumiewania się.
  4. Środki technologii informacyjnej  służące do komunikowania się.
Prowadząca: Lidia Klaro-Celej – profesor oświaty, oligofrenopedagog, pedagog, ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.  Uhonorowana nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy, Medalem KEN oraz międzynarodowym medalem „Fideliter et Constanter”. Współautorka pakietów edukacyjnych PWN z serii Pewny start.

Link do transmisji zostanie przesłany zapisanym osobom 23.10.2019 r.

Informujemy, że certyfikat oraz nagranie otrzymają wyłącznie uczestnicy webinarium, czyli osoby, które obejrzą je w czasie rzeczywistym, tj, 24.10.2019 r. w godz. 18:30-19:30. 

Zapisy trwają do 22.10.2019 r. do godziny 23.00.