Konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego w Wejherowie

kształcenie specjalne
Wejherowo
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo
6 czerwca 2019, 15:30 - 18:30
PWN Wydawnictwo Szkolne oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
zapraszają na bezpłatną konferencję na temat:
 

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej, czyli praktyczne porady wspierania edukacji i rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną wśród pełnosprawnych rówieśników.

 
6 czerwca 2019 roku w godz. 15.30-18.30,
Szkoła Podstawowa w Wejherowie (sala w PZKS), ul. Sobieskiego 279.
 

W programie: 
 
  • Sposoby finansowania publikacji dla uczniów ze SPE.
  • Możliwości i bariery w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  • Wsparcie edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej.
  • Wykorzystanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w aspekcie stosowanych metod, form i organizacji pracy.
  • Dostosowanie podstawy programowej do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, a ocenianie jego postępów.
  • Sprawdzone sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
     
Prelegent: Monika Gołubiew–Konieczna
– psycholog kliniczny, pedagog specjalny (oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza), edukator dorosłych. Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. W latach 2007–2009 oraz od 2017 roku i nadal ekspert MEN w zakresie edukacji włączającej.  Lider, ekspert  i trener podczas realizacji dwóch projektów rządowych z zakresu „Bezpiecznej szkoły” – „Włączanie uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych”.
 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz materiały konferencyjne.
 
 
Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.