Konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego w Toruniu

kształcenie specjalne
Toruń
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, pl. św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
24 maja 2019, 15:30 - 18:30

 

PWN Wydawnictwo Szkolne

oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli


zapraszają na konferencję w Toruniu na temat:
 

Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim na różnych etapach edukacji

 W programie

Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na różnych etapach edukacji

 – Danuta Lebuda – doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz kształcenia integracyjnego w SCDiDN w Siedlcach, edukator MEN, szkoleniowiec, lider zmian w zakresie kształcenia specjalnego, wykładowca akademicki. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz materiały konferencyjne.

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 20.05.2019 r.
mailowo na adres: 
m.specjalne@metodycy.torun.pl