Konferencja dla nauczycieli języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy

język francuski, język niemiecki, język rosyjski
Bydgoszcz
Hotel City Sp. z o. o., ul. 3 maja 6, 85-940 Bydgoszcz
21 listopada 2018, 15:30 - 17:00

PWN Wydawnictwo Szkolne 

zaprasza dyrektorów szkół, metodyków i nauczycieli języków:
niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego
na konferencję metodyczną w Bydgoszczy na temat:
 

Reforma edukacji w roku szkolnym 2019/2020. Nowa Podstawa Programowa, nowa szkoła ponadpodstawowa, nowa siatka godzin. Jakie wyzwania czekają uczniów i nauczycieli?
Jak przygotować się do zmian?

 
Krystyna Kancewicz-Sokołowska – egzaminator maturalny, wieloletni doradca metodyczny, nauczycielka języka rosyjskiego, autorka Biuletynu maturalnego CKE/EFS oraz materiałów dydaktycznych do podręcznika PWN Вот и мы.
 

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały informacyjne o ofercie PWN oraz certyfikat uczestnictwa.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 16.11.2018 r.
telefonicznie: 22 69 54 800, e-mailem: bok@wszpwn.com.pl
na stronie www.wszpwn.pl
 
Podczas rejestracji prosimy podać:
datę i miejsce konferencji, nauczany przedmiot, imię i nazwisko,
telefon kontaktowy, e-mail, nazwę i adres szkoły
 
Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zapisów.