Konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego - Olsztyn, 5 września 2018 roku

kształcenie specjalne
Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul.Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
5 wrzesnia 2018, 14:00 - 16:00

PWN Wydawnictwo Szkolne

zaprasza nauczycieli kształcenia specjalnego
na konferencję w Olsztynie.

na temat:

Emocje - fundamentalne, niezbędne w funkcjonowaniu i trudne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

 Prelegent:

Joanna Płuska – psycholożka certyfikująca się w dziedzinie psychoterapii i seksuologii. Od 2005 r. pracuje z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i ich rodzinami. Jako członek Zespołu ds. seksualności osób niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego uczestniczy w tworzeniu standardów do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, w obszarze ich seksualności. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, a także dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, na różnych etapach ich życia. Tworzy materiały edukacyjne i artykuły dla PWN Wydawnictwa Szkolnego na tematy związane z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami.

 


Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów konferencyjnych oraz certyfikat.

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację)
na stronie internetowej, telefonicznie: 22 69 54 800, e-mailem: bok.wsz@pwn.pl

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na konferencje jest ograniczona.
Decyduje kolejność zapisów.