Konferencja dla nauczycieli kształcenia specjalnego - Wrocław, 17 kwietnia 2018 roku

kształcenie specjalne
Wrocław
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
17 kwietnia 2018, 10:15 - 15:00

PWN Wydawnictwo Szkolne

oraz Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

 

zapraszają nauczycieli kształcenia specjalnego
na konferencję we Wrocławiu

na temat:

Aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  

 


W programie: 
 

  • prelekcja Ewy Wójcik na temat: "Aktywność zawodowa jako ostatni etap sformalizowanej edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością"
  • prelekcja Lidii Klaro-Celej na temat: "Organizacja edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej. 

 

Prelegenci:

Ewa Wójcik – dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej, Członek Dolnośląskiego Zespołu ds. opracowania, realizacji, monitoringu wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie pn. „Laboratorium Ekonomii Społecznej”.

Lidia Klaro-Celej – profesor oświaty, oligofrenopedagog, pedagog, ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.  Uhonorowana nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy, Medalem KEN oraz międzynarodowym medalem „Fideliter et Constanter”. Współautorka pakietów edukacyjnych PWN z serii "Pewny start".

 Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów konferencyjnych oraz certyfikat.

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 15 kwietnia 2018 roku
na stronie internetowej, telefonicznie: 22 69 54 800, e-mailem: bok.wsz@pwn.pl

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na konferencje jest ograniczona.
Decyduje kolejność zapisów.