Konferencja dla nauczycieli języka rosyjskiego - Poznań, 19 maja 2017 roku

język rosyjski
Poznań
Collegium Da Vinci w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
19 maja 2017, 11:30 - 14:00

KONFERENCJA ODWOŁANA

 

Serdecznie zapraszamy

dyrektorów szkół i nauczycieli języka rosyjskiego
na konferencję metodyczną w Poznaniu na temat:
 

Gotowi na zmiany!
Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole podstawowej
od roku szkolnego 2017/2018

 
W programie:
 
11.30 – 12.30
Halina Wachowska
Co zmieni się w nauczaniu języków obcych
w nowej szkole podstawowej od września 2017 roku?  
Reforma oświaty. Nowa szkoła podstawowa. Nowa podstawa programowa
 
13.00 – 14.00 
Irena Danecka i Barbara Chlebda
Czytamy i mówimy po rosyjsku.
Jak efektywnie pracować z podręcznikiem Всё просто!
 
 
       
Prowadzący:
Irena Danecka, Barbara Chlebda – rusycystki, od wielu lat związane z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Autorki i współautorki wielu publikacji naukowych, metodycznych i podręczników do nauki języka rosyjskiego. Wspólnie przygotowały znaną i cenioną przez uczniów i nauczycieli serię podręczników do gimnazjum (obecnie dostosowaną dla klas 7-8 szkoły podstawowej) Всё просто!
 
Halina Wachowska – wieloletni doradca metodyczny i nauczyciel metodyki
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, autorka wielu publikacji
z zakresu dydaktyki nauczania języka niemieckiego, edukatorka CODN, Instytutu Goethego, OKE i PWN, współautorka znanej i cenionej serii podręczników do nauki języka niemieckiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej Mach mit!        
 
 

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów konferencyjnych, wydania promocyjne podręczników oraz certyfikat.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do dnia 17.05.2017 r.
telefonicznie: 22 69 54 800, faksem: 22 695 48 36 
na stronie www.wszpwn.pl
 
Podczas rejestracji prosimy podać:
datę i miejsce warsztatów, nauczany przedmiot, imię i nazwisko,
telefon kontaktowy, e-mail, nazwę i adres szkoły
 
Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na konferencję jest ograniczona.
Decyduje kolejność zapisów.