Konferencja dla nauczycieli języka angielskiego - Poznań, 19 maja 2017 roku

język angielski
Poznań
Collegium Da Vinci w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
19 maja 2017, 10:00 - 14:00

PWN oraz Cambridge University Press ELT 

zapraszają dyrektorów szkół i nauczycieli języka angielskiego
na konferencję metodyczną w Poznaniu na temat:
 

Gotowi na zmiany!
Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole podstawowej
od roku szkolnego 2017/2018

 
W programie:
 
10.00 – 11.00
Renata Berryman
Quick Minds and young learners – How do we go from teaching to educating? 
 
11.30 – 12.30
Halina Wachowska
Co zmieni się w nauczaniu języków obcych w nowej szkole podstawowej
od września 2017 roku?  Reforma oświaty. Nowa szkoła podstawowa.
Nowa podstawa programowa
 
13.00 – 14.00 
Renata Berryman
Citizen Z of Generation Z – Fostering responsibility
and helping them think globally 
 
       
Prowadzący:
Renata Berryman – metodyk międzynarodowej szkoły pod nadzorem British Council
i Cambridge w Anglii, nauczycielka City College w Radomiu, specjalistka w prowadzeniu grup YLE, wykładowca w Studium Kształcenia Nauczycieli w Radomiu, absolwentka V Akademii Metodyka PASE. W nauczaniu stosuje wiele nowych technik, m.in. CLIL.
Halina Wachowska – wieloletni doradca metodyczny i nauczyciel metodyki
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, autorka wielu publikacji
z zakresu dydaktyki nauczania języka niemieckiego, edukatorka CODN, Instytutu Goethego, OKE i PWN, współautorka znanej i cenionej serii podręczników do nauki języka niemieckiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej Mach mit!        
 
 

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów konferencyjnych, wydania promocyjne podręczników Quick Minds (klasy 1 i 4), Citizen Z (klasa 7) oraz certyfikat.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do dnia 17.05.2017 r.
telefonicznie: 22 69 54 800, faksem: 22 695 48 36 
na stronie www.wszpwn.pl
 
Podczas rejestracji prosimy podać:
datę i miejsce warsztatów, nauczany przedmiot, imię i nazwisko,
telefon kontaktowy, e-mail, nazwę i adres szkoły
 
Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na konferencję jest ograniczona.
Decyduje kolejność zapisów.